Een nieuwe Governancecode Kinderopvang!

Vol trots presenteren we u de nieuwe Governancecode Kinderopvang. De code bevat beginselen van deugdelijk bestuur in de sector Kinderopvang.

De code is geactualiseerd in opdracht van de VTOI-NVTK en de bdKO en wordt van harte aanbevolen door de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

Op dit moment wordt gewerkt aan een programmaopzet om later in het jaar via themabijeenkomsten in het land in met elkaar in gesprek te gaan over hoe de code geimplementeerd kan worden. Over een aantal weken kunt u hier meer informatie over tegemoet zien.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de nieuwe code en het goede gesprek hierover.

Download de Governancecode Kinderopvang: