Privacy Policy – Cookiebeleid bdKO

De bdKO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De bdKO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Het e-mailadres dat u doorgeeft wordt onder andere gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief, ALV uitnodigingen en aankondigen van de bdKO;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bdKO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Uw gegevens
Wij leggen uw gegevens vast wanneer:

 • u een lidmaatschap afsluit;
 • u zich aanmeldt voor een activiteit;
 • u diensten van de bdKO afneemt;
 • u professionele ondersteuning biedt aan onze leden;
 • u een sponsorrelatie met de bdKO aangaat.

Cookies

Uitleg over de gebruikte cookies op onze website
Websites hanteren handige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Eén van die technieken is het gebruik van cookies. Daarbij slaan de websites die u bekijkt kleine tekstbestandjes op uw computer op. Deze tekstbestandjes heten cookies en zorgen ervoor dat de website uw computer herkent tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek.

Het gebruik van cookies is veilig.
Cookies zoals bdko.nl die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Welke cookies plaatst bdko.nl?
We vinden het belangrijk dat u weet welke cookies bdko.nl inzet en waarvoor we ze gebruiken. Daarom volgt hieronder een overzicht:

1) Noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert
Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden en de website goed te laten werken.

Naam Geldigheid Doel
allowcookies 5 jaar Onthoudt of u cookies van type 2 en 3 (zie hieronder) accepteert of niet. Bovendien bevat dit cookie een uniek nummer waarmee we uw toestemming kunnen bewijzen.
default_site 24 uur Onthoudt de keuze voor de desktopversie vanuit de mobiele site.

Als uw browsers cookies blokkeren, kan de website minder prettig zijn in het gebruik.

2) Cookies om het gebruik van de website te kunnen meten

De site bdko.nl verzamelt gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met Google Analytics. bdko.nl houdt zich bij de verwerking aan de privacywetgeving.
De website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:
• het IP-adres van uw internetaanbieder;
• de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);
• vanaf welke pagina u op bdko.nl terecht bent gekomen;
• wanneer en hoe lang u bdko.nl bezoekt;
• welke pagina’s op bdko.nl u bekijkt.

Naam Geldigheid Doel
__utma 2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
__utma Sessie Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
__utma 1/2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
_ga 2 jaar Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
_gat 1 dag Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

 

3) Cookies van websites van derden
Als u gebruik maakt van handige extra’s op bdko.nl.nl die afkomstig zijn van derden, zoals bijvoorbeeld Youtube, Facebook en Twitter, dan zet die website een cookie op uw computer. bdko.nl heeft geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Heeft u bezwaar tegen cookies?
Door de site bdko.nl te bezoeken, gaat u impliciet akkoord met het plaatsen van:
• cookies om het gebruik te analyseren;
• cookies door derden.

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.

Contact
bdKO
Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Tel:079-3638102 (secretariaat), e-mail: bureau@bdko.nl