Maximum uurtarieven 2018

Demissionair minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt wat de maximum uurtarieven worden voor 2018. Onderdeel hiervan is de extra prijsverhoging als compensatie voor de maatregelen van de Wet IKK die al in 2018 van kracht worden. De compensatie van de maatregelen van de Wet IKK die in 2019 van kracht worden, zullen worden meegenomen in de maximum uurtarieven voor 2019.

De (voorlopige) maximum uurtarieven voor 2018 zijn:

  • Dagopvang: € 7,45
  • Buitenschoolse opvang: € 6,95
  • Gastouderopvang: € 5,91

Indexering
De indexering van de maximum uurtarieven voor 2018 wordt gebaseerd op een correctie van de indexering in 2017 van 0,44% en de indexering voor 2018, die 2,3% bedraagt. Dit betekent dat de maximum uurtarieven netto met 2,74% worden verhoogd als gevolg van de indexering, zo valt te lezen in het ontwerpbesluit. Daarnaast worden de toetsingsinkomens voor 2018 geïndexeerd met 1,97%.