Verschoolsing van de kinderopvang?

Over de buurtschool in het verkiezingsprogramma van D66 is in pedagogische kringen onrust
ontstaan. Met een leerrecht voor peuters vanaf 2 jaar dreigt al snel een verschoolsing van de kinderopvang.
Maar dat blijkt niet de bedoeling van de links-liberalen. Het pleidooi voor de buurtschool betekent
vooral een enorme uitbreiding van de voorschoolse educatie. ‘Wij willen samenwerking zien
op buurtniveau, waarin elke partij zijn eigen bijdrage levert aan de ontwikkeling van het jonge kind’,
stellen D66-Kamerleden Steven van Weyenberg (kinderopvang) en Paul van Meenen (onderwijs).
Een dubbelinterview.