bdKO-lid aan het woord: Eva Klein-Giorgi

Wij kunnen natuurlijk zelf vertellen wat een bdKO-lidmaatschap jou als directeur in de kinderopvang oplevert, maar het is nog beter wanneer een van onze leden dit doet. Wij spraken met Eva Klein-Giorgi, directeur-bestuurder van Yes! Kinderopvang.

Na het vervullen van diverse commerciële functies bij onder andere KPN Telecom, werkt Eva sinds 2002 in de kinderopvang. Nogal een transitie. Toen haar zoontje geboren werd, kwam de behoefte om meer maatschappelijke relevantie toe te voegen aan haar carrière. En dan zit je in de kinderopvang natuurlijk wel goed. Na ruim 10 jaar ervaring in de branche werd ze in 2013 directeur-bestuurder bij Yes! Kinderopvang, een middelgrote organisatie waar zo’n 250 medewerkers rondlopen. Sindsdien combineert zij haar zakelijke kennis om de organisatie draaiende te houden met het bieden van de beste zorg voor de kinderen. Eva geeft aan dat die combinatie van een harde en een zachte kant het belangrijkste én direct leukste aspect is van haar baan. Naast de ontwikkeling van kinderen benadrukt ze dat het stimuleren van de zelfstandigheid van vrouwen voor haar een belangrijke motivatie is om in de branche te werken. Wanneer zij hun kinderen met een gerust hart naar de opvang kunnen brengen, biedt dit hen vrijheid en onafhankelijkheid.

Ik ben een van jullie”

Toen Eva is 2013 het stokje van de voormalig directeur van Yes! Kinderopvang overnam, gold hetzelfde voor het bdKO-lidmaatschap. Was dat niet een elitaire club waar je als nieuweling niet zomaar tussen komt? Dat was haar eerste gedachte. Het tegenovergestelde bleek waar: Ze kwam binnen in een groep van ervaren directeuren die veelal al vanaf de jaren ’90 werkzaam waren in de kinderopvang, maar elitair was het zeker niet. Natuurlijk duurde het – doordat ze nieuw was in haar functie – even voordat ze haar plek had gevonden, maar inmiddels kan ze lang en breed zeggen ‘ik ben een van jullie’. De afgelopen jaren zag Eva de samenstelling van de leden in de vereniging veranderen. Die grote groep van bestuurders met tientallen jaren aan ervaring, heeft plaats gemaakt voor een groep van leeftijdsgenoten. Een fijne ontwikkeling, vindt ze. Er wordt kennis gedeeld met gelijkgestemden en van elkaar geleerd. Bij de bdKO vindt ze de collega’s die dezelfde functie bekleden die ze binnen haar eigen organisatie niet heeft.

Van complexe vraagstukken naar praktijk.

Eva neemt – wanneer haar drukke schema het toelaat – regelmatig deel aan bdKO webinars en landelijke dagen. Of het gaat over ontwikkelingen in de branche of de ontwikkeling van haarzelf als persoon; wanneer de onderwerpen goed bij haar en/of haar organisatie aansluiten is ze erbij. Onder andere wanneer grote maatschappelijke vraagstukken aan bod komen. Want het terugbrengen van complexe veranderingen in de branche naar praktische handvatten voor de kinderopvang, daar is de bdKO sterk in, geeft Eva aan. Het voorwerk en de onderbouwing is als het ware al gedaan, waardoor de kennis direct toepasbaar is voor de directeuren binnen de eigen organisatie. Naast deze branche-informatie en hulp bij de vraagstukken, biedt de bdKO Eva ruimte voor ontspanning en contact. Specifiek de landelijke dagen zijn dagen die zij aan zichzelf en haar eigen ontwikkeling besteedt.

Ook geeft Eva aan het contact met de bdKO als erg fijn te ervaren. De organisatie is altijd bereikbaar voor hulp wanneer dat nodig is, en speelt in op suggesties van leden voor onderwerpen waarbij zij opzoek zijn naar extra ondersteuning. Daarmee heeft ze absoluut het gevoel dat de bdKO er voor haar en de rest van de leden is. Eva geeft aan dat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft gemaakt dat de bdKO haar missie steeds beter uitdraagt: de belangen van het individu en de branche behartigen en leden die elkaar steeds beter weten te vinden.