Esther Popelier geeft tips voor succesvol zakelijk flirten

‘Informatie onthouden we moeilijk, emoties beter. Je zult iets los moeten maken bij die ander. Wees je daarbij bewust van je non-verbale gedrag en het effect hiervan.’ Esther Popelier van de Flirt Company is flirtcoach en heeft uitgesproken ideeën over zakelijk flirten. Op de conferentie over ‘Kinderopvang, partner in de ontwikkeling van kinderen’ van de bdKO en de Brancheorganisatie Kinderopvang kregen de bezoekers tal van tips over hoe je het contact met zakelijke relaties kunt verbeteren. Popelier ging daarbij praktisch te werk en liet de zaal aan de lijve ondervinden hoe het is om contact te maken met een ‘vreemde’ en het effect van je eigen gedrag.

Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013
Landelijke Conferentie Kinderopvang 23 januari2013

Esther Popelier geeft tips voor zakelijk flirten. De zaal ging gelijk aan de slag!

Na een paar inleidende woorden, een kort filmpje en de opmerkingen dat we over het liefst zaken doen met mensen die we mogen, werden de bezoekers verzocht op te staan, naar iemand toe te lopen die ze niet kennen en daarmee kennis te maken. Binnen korte tijd veranderde de zaal in een gezellige chaos. Overal zaten tweetallen te praten, sommigen wat onwennig, anderen alsof ze elkaar al lange tijd kenden. Na drie minuten verzocht Popelier de zaal stil te zijn en vroeg ze: ‘Was het makkelijk om iemand te vinden? Hoe kwam de persoon op u over?Wat was uw gevoel bij deze persoon? Hoe denkt u dat u bent overgekomen? Bent u overgekomen zoals u wilde overkomen?’ Vragen waarop iedereen voor zichzelf een antwoord moest geven. De inleider gebruikte het korte experiment als opstap naar de uitleg van een flirtmodel dat bestaat uit zes stappen: flirtable zijn, aandacht richten, contact maken, de opening, het spel spelen en zaken doen. Over de eerste stap zei ze: ‘Als ik mensen vraag wat de eerste stap is dan antwoorden ze vrijwel altijd, net als jullie, contact maken. Er gaat echter nog wat aan vooraf en dat is onder andere het creëren van een positieve stemming. Je moet in de ja-stand komen te staan. Vriendelijkheid geeft vriendelijkheid en als jij je niet open stelt dan zal die ander het vaak ook niet doen. Oftewel, vervolgde ze, ‘DIMMEN helpt! Dit is het denken in mogelijkheden. DIPPEN, het denken in problemen, zuigt je leeg.’ Aan de hand van verschillende voorbeelden liet ze zien hoe dit in de praktijk werkt.

Daarna mocht de zaal weer aan de slag. Popelier vroeg de tweetallen aan elkaar te vertellen welke indruk ze van de ander hadden gekregen na het eerdere gesprekje van drie minuten. Een lastige opdracht, erkende ze, omdat het een kwetsbare houding vraagt. De korte oefening illustreerde goed wat Popelier de aanwezigen daarvoor had verteld.
Na uitleg van het flirtmodel benadrukte ze dat 80 procent van zakelijk flirtsucces wordt bepaald door de eerste drie stappen van het model.

Download de presentatie van Ester Popelier