Strategie in praktijk

Strategievorming was het thema van de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO afgelopen voorjaar. Een schot in de roos bleek uit de reacties. Op 10 november 2017 werd een vervolg gegeven aan het onderwerp. Tijdens de tweede Landelijke Bijeenkomst dit jaar stond de volgende stap centraal en kregen de aanwezige directeuren/bestuurders tools voor de praktische vertaling van visies en scenario’s. Na boeiende inleidingen gingen de aanwezigen zelf aan de slag met Design Thinking.

De Landelijke Bijeenkomst was deze keer bij BDO Accountants in Utrecht. Zoals gebruikelijk begon de dag met de Algemene Ledenvergadering. Zonder opmerkingen werd de begroting vastgesteld en het werkplan 2018 goedgekeurd. Speerpunten van de bdKO voor het nieuwe jaar zijn: positioneren, kennis delen en groeien. BdKO-voorzitter Johan Vriesema zei blij te zijn met de vele goed bezochte activiteiten van de vereniging en hoopt dat nog meer directeuren lid worden. ‘De bdKO is een plek om kennis en ervaring uit te wisselen. Je kunt hier halen en brengen’, merkte hij op.

De eerste termijn van Jolanda Rikers loopt dit jaar af, maar zij tekende bij voor een tweede bestuurstermijn. Verder benoemde de vergadering Gaby Alberts als nieuw bestuurslid.
Aan het eind van de Algemene Ledenvergadering bedankte Vriesema BDO Accountants voor de gastvrijheid. Ook sprak hij zijn dank uit naar de hoofdsponsors: Pelosa, HHB en de standhouders Aon, KOC.online en Deel! Shared Service Center.

Future proof innoveren van organisaties

Na de Algemene Ledenvergadering volgde een inleiding van Jules Koster, trainer bij de Baak. Afgelopen 30 jaar heeft hij zich bij Nyenrode en de Baak beziggehouden met alle mogelijke facetten van leren, leiden, organiseren en innoveren in bedrijven en instellingen. Thema van zijn bijdrage was: ‘Future proof innoveren van organisaties.’. Innoveren gaat volgens hem verder dan het reageren op modetrends. ‘Het gaat om diepere trends en de impact hiervan op hoe we organiseren en leiding geven.’

Koster begon zijn verhaal met de klassieke visie op leiderschap. Bovenin de piramide staat de leider en daaronder de medewerkers. ‘Controle staat hierin centraal. Bovenin zitten de hersens en beslissingen gaan van boven naar beneden. In een wereld die snel verandert, werkt dit systeem te traag. Bovendien is er weinig ruimte voor menselijke waarden, iets wat we in deze tijd belangrijk vinden.’ De trainer noemde Buurtzorg als voorbeeld van een organisatie waar leiderschap door heel de organisatie heen zit. ‘De medewerkers nemen zelf besluiten en de kwaliteit is met sprongen vooruit gegaan. Leiderschap is er verdeeld over de medewerkers. Het sturingsmodel is hiermee veranderd. De top creëert er kaders waardoor anderen kunnen werken. Je bent dus echt dienstbaar.’