Landelijke Bijeenkomst over professioneel en persoonlijk leiderschap
bdKO viert 10-jarig lustrum

Ruim tien jaar terug richtten Anja Hol, Walter Bakx en Jacob Boskma de Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang op. Er waren metname bij aanvang jaren van sterke groei, maar ook van krimp. De bdKO breidde haar activiteiten uit met als rode draad: wat is goed leiderschap? Hoe maak je als directeur het verschil? En wat kunnen wij leren van elkaar. Vanaf het begin was Anja Hol voorzitter en belangrijke aanjager van de beroepsvereniging. Tijdens de drukbezochte negentiende Landelijke Bijeenkomst in het hoofdkantoor van PGGM in Zeist droeg ze de voorzittershamer over aan Johan Vriesema.

De Landelijke Bijeenkomst begon zoals gebruikelijk met de Algemene Ledenvergadering. Vlot werden de begroting en het werkplan 2016 goedgekeurd. Ook was er aandacht voor de studiereis die de bdKO voor de tweede maal voor leden organiseert. Afgelopen keer was de reis een succes. ‘Ik heb er veel van geleerd. Je neemt een kijkje in de keuken van verschillende bedrijven’, vertelde Giena van der Veen die vorig jaar deelnam en de reis van harte aanbeval.

Belangrijkste punt op de agenda was de benoeming van Johan Vriesema als nieuwe voorzitter van de bdKO. Met applaus werd hij tot nieuwe voorzitter gekozen. Vervolgens was er aandacht voor het afscheid van Anja Hol. In een filmpje vertelden verschillende oud- en huidige bestuursleden hoe zij haar hebben ervaren al die jaren. ‘Zij was initiatiefnemer van de vereniging en het was vanzelfsprekend dat zij de voorzitter zou worden.’ Een ander: ‘Al die jaren was zij het boegbeeld. Ze had een enorme inbreng en was bindend, ook naar alle partijen waarmee we contact hadden. Ze stond boven de partijen’, werd eraan toegevoegd. Ook werd haar inzet voor jonge directeuren geprezen.
Na het filmpje volgde een staand applaus. Anja Hol nam de hartelijke woorden en ovatie in ontvangst waarna ze haar opvolger veel succes wenste. Ze onderstreepte dit met een notenkraker pop die ze cadeau gaf aan hem en voegde eraan toe: ‘Soms moet je als voorzitter op je plaats rustig blijven om daarna op de trommel te slaan. Soms moet je een nootje kraken. Al dit soort rollen horen bij de voorzitter. Ik heb het iedere keer hier weer ervaren als een feest.’

Na de Algemene Ledenvergadering volgde een inleiding van professor Harry Kunneman over normatieve vragen en morele uitdagingen die een steeds grotere rol spelen in professionele organisaties.
Hierna werd het ochtendgedeelte afgesloten en bedankte de nieuwe voorzitter Johan Vriesema de hoofdsponsoren: Meeuwsen Ten Hoopen, Pelosa, HHB, Tevreden.nl en de standhouders Sentimo en VPO.

De middag werd geopend door Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn van PGGM. Hij vertelde over de miljarden die zijn pensioenfonds beheert en het aantal mensen voor wie ze een pensioen beheren. ‘Maar zijn deze getallen eigenlijk wel belangrijk’, vroeg hij zich af. Kun je je toekomst invullen met harde gegevens? Waaro