Kansen in tijden van onzekerheid

Wat betekent de val van het kabinet voor het plan om de kinderopvang gratis te maken? En hoe kun je als directeur inspelen op trends in de maatschappij en in je eigen vakgebied? Tijdens de Landelijke Middag van de bdKO in Huis Scherpenzeel draait het om onzekerheid en onvoorspelbaarheid én de kansen die dat biedt.

Bedrijfscoaches Lambert Koster en Rex Bierlaagh halen al snel een uitspraak van de Amerikaanse managementgoeroe Peter Drucker aan: ‘Culture eats strategy for breakfast.’ Ofwel: je kunt nog zo’n mooie strategie verzinnen, als je bedrijfscultuur daar niet klaar voor is, zal het mislukken. Als Bierlaagh vervolgens de vraag stelt wie in de zaal graag wil veranderen, gaan alle handen omhoog. Ontwikkelen lijkt de bestuurders eigen te zijn, maar – zo stipt hij aan – dat betekent niet dat al je personeel daar net zo over denkt. Sterker nog, de kans is groot dat bij nieuwe plannen altijd een deel van de groep tegensputtert. ‘Ja maar, we doen het altijd zo’, is natuurlijk een veelgehoord zinnetje. Eén van de aanwezigen beaamt dat: ‘Mijn medewerkers houden van veiligheid. Het is een uitdaging om hen te laten zien wat een bepaalde verandering in positieve zin kan betekenen.’

Moeizamer

Door een praktische oefening willen Koster en Bierlaagh de aanwezigen laten ervaren wat het betekent als iemand die ‘Ja, maar…’-reactie geeft. Aan de directeuren wordt gevraagd om tweetallen te maken, waarbij één van de twee verteller wordt. Hij/zij vertelt aan de ander over vakantieplannen en die ander reageert enkel door ‘Ja, maar…’ te zeggen en argumenten tegen de plannen te verzinnen. Daarna volgt dezelfde oefening, maar dan moet de ander reageren met het positief uitgesproken: ‘Ja, en?’

Als er na afloop van die kleine gesprekjes wordt geëvalueerd, is duidelijk dat de twee vormen van reageren echt wat anders oproepen. Zo begint één van de aanwezige directeuren enthousiast over een reis naar Bali en reageert haar gespreksgenoot kritisch. ‘Ja maar, zo’n vliegreis is toch heel slecht voor het milieu?’ Hoe meer argumenten de ander inbrengt, hoe moeizamer het gesprek verloopt. Dat merken ook anderen in de zaak. ‘Je wordt door zo’n respons heel snel in een hoek gezet, waardoor het gesprek steeds lastiger gaat’, zegt één van hen.

Kritisch kijken

Dat is totaal anders wanneer de ander ‘Ja, en?’ zegt. ‘Dat werkt juist enthousiasmerend’, laat een directeur weten. ‘Daardoor wilde ik nog verder vertellen.’ Die reactie nodigt de ander als het ware uit om door te praten, waardoor iemand de kans krijgt om zijn of haar hele verhaal te vertellen. Overigens is het niet zo dat die ‘Ja, maar…’-zeggers enkel negatieve invloed hebben. Lambert Koster stipt aan dat deze personen vaak kritisch zijn en analytisch, wat wel degelijk een positieve invloed kan hebben op een veranderproces. Wat vooral van belang is dat je beide stemmen als zodanig herkent en dat je ze op het juiste moment inzet. Wie wil veranderen, moet twee processen door. In eerste instantie ga je divergeren (ja, en…) waarin zoveel mogelijk oplossingen en ideeën worden bedacht. Daarna is het convergeren (ja, maar…) aan de beurt, waarin je nog eens alles kritisch bekijkt en keuzes gaat maken.

Hoed opzetten

Wie start met scenario-denken, doet er volgens Bierlaagh en Koster wijs aan zich te verdiepen in de denkhoeden van de Maltese psycholoog Edward de Bono. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen geneigd zijn om problemen vanuit vaste patronen op dezelfde manier te benaderen. Bij de hoedenmethode worden deelnemers geprikkeld om los te komen van hun initiële manier van denken en op een andere manier naar het probleem of de situatie te kijken. Zo staat de blauwe hoed voor beschouwend en controlerend denken, de witte hoed voor het kijken naar de feiten en cijfers, de rode hoed voor gevoel en intuïtie (je reageert vanuit de emotie), de zwarte hoed voor het waarschuwen voor risico’s en mogelijke problemen, de gele hoed juist voor het positief bekijken van de situatie en tot slot de groene hoed voor het verzinnen van alternatieven en oplossingen. ‘Het helpt om daarbij te bedenken dat sommige mensen een default-hoed hebben’, geeft Koster aan.

Vaste patronen