Hoogleraar Derk Loorbach:
Kinderopvang moet terug naar de kern en zichzelf opnieuw uitvinden

De kinderopvang moet terug naar de kern en zichzelf opnieuw uitvinden. Dit beweerde Derk Loorbach, bijzonder hoogleraar Socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit en directeur van Drift (Dutch Research Institute for Transition) tijdens de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO en de NVTK.

Presentatie Derk Loorbach, Landelijke bijeenkomst bdKO 27-11-2014
Presentatie Derk Loorbach, Landelijke bijeenkomst bdKO 27-11-2014
Presentatie Derk Loorbach, Landelijke bijeenkomst bdKO 27-11-2014

Ingrijpende maatschappelijke veranderingen vragen om aanpassingen. Transities leiden tot onzekerheid, spanningen en afbraak. Omgaan met transities vraagt een nieuwe visie, manier van werken en organiseren. En de kinderopvang moet terug naar de kern om zichzelf opnieuw uit te vinden. Met deze conclusies begon Loorbach zijn presentatie. Vervolgens legde hij uit wat volgens hem transities zijn en hoe momenteel de zorg in Nederland georganiseerd is. Hij gebruikte hiervoor het woord regime. Transformeren is het wisselen van het ene naar het andere regime.
Het huidige regime kenmerkt zich volgens de hoogleraar door termen als oplossen, zorgen voor en regelen. ‘Dit kan ertoe leiden dat er soms in gezinnen twintig hulpverleners over de vloer komen.’ Daarnaast ziet hij veel groei in organisatie- en systeemkosten. Als voorbeeld noemde Loorbach de decentralisatie van de zorg. ‘Er is een marsroute decentralisatie waarbij men weer van alles probeert te regelen.’ Het werken binnen regels, beperkingen en deeloplossingen leidt volgens hem tot frustratie en fragmentatie.
‘We moeten de huidige regimes niet aanpassen, maar transformeren’, hield hij de zaal voor. ‘In de toekomst gaan we naar sturingsmixen, een circulaire economie, systeeminnovatie en sociale innovatie. We gaan meer op zoek naar andere partijen om samen te experimenteren.’ Als voorbeelden noemde hij buurtzorg, stadslandbouw en andere lokale initiatieven. ‘Successen zitten in organisaties waar mensen de mogelijkheid krijgen te experimenteren.’
De kinderopvang moet hierbij volgens Loorbach haar gezamenlijke maatschappelijke waarde vanuit de kern opnieuw uitvinden. Daarbij moet ze aansluiten bij de lokale dynamiek en verbinding zoeken met andere partijen. En, zo benadrukte hij, geef medewerkers ruimte om te experimenteren.

Voor de presentatie van Loorbach klik hier.

Zie ook: www.drift.eur.nl