Wendbaarheid in de kinderopvang thema op Landelijke Bijeenkomst bdKO
Managementprijs in Kinderopvang naar Ans van Hoof

Wendbaarheid in de kinderopvang. Er zijn geen oude wegen naar nieuwe bestemmingen. Dit uitdagende thema stond centraal op de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO op 1 november 2012 in het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Ongeveer 200 deelnemers wisselden van gedachten hoe om te gaan met alles wat momenteel op de kinderopvang afkomt. Veel directeuren uitten hun zorg over het huidige overheidsbeleid, maar zagen ook volop kansen. Daarvoor moet je echter wel keuzes maken.
Tijdens de bijeenkomst werd de Managementprijs Kinderopvang 2012 uitgereikt aan Ans van Hoof. Zij is directeur-bestuurder van kinderopvangorganisatie Ludens in Utrecht.

Landelijke bijeenkomst bdKO 1 november 2012
Annelies Zoomers (lid bdKO)
Landelijke bijeenkomst bdKO 1 november 2012
Dagvoorzitter Anja Hol (voorzitter bdKO)
Landelijke bijeenkomst bdKO 1 november 2012

Click edit button to change this text.

Er komt momenteel veel op de kinderopvang af. Na jaren van groei zet overheidsbeleid de sector onder druk. Dit vraagt nogal wat van directeuren en bestuurders in deze sector. Ze moeten op zoek naar nieuwe wegen voor hun organisatie. De Landelijke Bijeenkomst van de bdKO biedt de mogelijkheid om hiervoor inspiratie op te doen. Net als voorgaande bijeenkomsten waren er boeiende sprekers, veel praktijkverhalen en volop mogelijkheid om met koffie en een broodje ideeën uit te wisselen. Ook nu weer droeg gastheer KPMG bij aan een geslaagde dag.

Nieuw bestuurslid
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de bdKO stond niet alleen een aantal formele zaken op de agenda, ook vertelden drie directeur-bestuurders tegen welke problemen zij aanlopen in hun organisatie en hoe ze hiermee omgaan. bdKO-voorzitter Anja Hol noemde het inspirerende voorbeelden.

De vergadering begon met het kiezen van een nieuw bestuurslid omdat Els Landerloo per 1 januari 2013 afscheid neemt van het bestuur. Er waren twee kandidaten: Arno Dielesen, directeur van Holding NulVier in Boxtel en Frank Lubbers, directeur van Knotz Kinderopvang in Delft. Na een schriftelijke stemming koos de vergadering, met één stem verschil, Frank Lubbers als nieuw bestuurslid.
Verder werden de begroting en het werkplan bdKO 2013 goedgekeurd. Belangrijkste activiteiten uit het werkplan zijn het realiseren van een opleidingsaanbod in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Nyenrode Business University, het organiseren van nieuwe hotspots over actuele thema’s en van een afsluitende conferentie van de hotspot ‘Kinderopvang, partner in de ontwikkeling van kinderen’. Deze conferentie vindt plaats op 23 januari 2013 en wordt georganiseerd met de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Landelijke bijenkomst bdKO - 1 november 2012
Frank Lubbers Kandidaat bdKO bestuur
Landelijke bijenkomst bdKO - 1 november 2012
Arno Dielesen Kandidaat bdKO bestuur
Landelijke bijenkomst bdKO - 1 november 2012
Afscheid Els Landerloo (lid bdKO bestuur)
Landelijke bijenkomst bdKO - 1 november 2012
Walter Hardenberg, directeur-bestuurder van Speelwerk

Anja Hol noemde nog een groot aantal activiteiten van de bdKO en wees op de website voor meer informatie hierover. Daarna gaf ze het woord aan Walter Hardenberg. Hij is een van de trekkers van de hotspot ‘Kinderopvang, partner in de ontwikkeling van kinderen’. Hardenberg prees de actieve inbreng van verschillende leden in deze hotspot. Hij vertelde over de inspirerende bijeenkomsten en zei uit te zien naar de afsluitende conferentie op 23 januari. Tijdens deze conferentie zullen onder andere presentaties gegeven worden over ‘zakelijk flirten’ en hoe je als kinderopvang kunt samenwerken met branchevreemde organisaties. Hij eindigde dan ook met: ‘Ga vreemd!’

Johan Vriesema kondigde de nieuwe hotspot ‘Strategische inkoop’ aan en riep leden op hieraan deel te nemen. ‘Wij gaan bekijken hoe je de structuur van inkoop kunt verbeteren; hoe je financiële middelen effectiever kunt inzetten.’ Bedoeling is dat deze hotspot best practices verzamelt.

Landelijke bijeenkomst bdKO 1 november 2012
Johan Vriesema (penningmeester bdKO)
Landelijke bijeenkomst bdKO 1 november 2012
Discussieleider Marie-Antoinette Bäckes (secretaris bdKO)