Gebruikt u het Digitale Observatie Platform al,
om de ontwikkeling van kinderen te monitoren?

De ontwikkeling van kinderen, het zien opgroeien van kinderen en daar een bijdrage aan leveren, maakt een groot en belangrijk onderdeel van het werk in de kinderopvang. Om de ontwikkeling van kinderen te volgen is het Complete digitale kindvolgsysteem Doen, Praten & Bewegen aangevuld met groepsoverzichten.

Het Digitale Observatie Platform
Pedagogisch medewerkers geven aan de hand van de vragen in de observatielijsten de ontwikkeling van het kind aan. De vragen gaan over concreet te observeren gedrag en geven een goed beeld van de spraak/taal, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters.
Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden. De handelingssuggesties bieden mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind extra te stimuleren. Pedagogisch medewerkers krijgen advies over daadwerkelijke acties die het kind extra helpen bij de ontwikkeling. Voor de managers zijn de groepsoverzichten zeer geschikt om de ontwikkelingen te monitoren en begeleiden.

Digitaal)bservatiePlatform

(Groeps)overzichten in het Digitaal Observatie Platform

Het digitale observatie paltform biedt uitgebreide rapportages, waaronder nieuw toegevoegde groepsoverzichten. Dit is een enorme meerwaarde voor de monitoring van de ontwikkeling van hele groepen en vestigingen. Managers kunnen hiermee heel goed meten hoe de ontwikkeling verloopt van kinderen binnen de verschillende groepen en locaties. Daarmee kunnen best practices worden gedeeld tussen locaties en eventuele achterstanden worden gesignaleerd. Stel dat bijvoorbeeld op een paar locaties duidelijk afgeweken wordt van het gemiddelde. Dan moet daar extra aandacht aangegeven worden. Anderzijds; stel dat een aantal vergelijkbare locaties het beduidend beter doet. Dan kan daarvan worden geleerd.