Karré ziet kansen voor hybride organisaties
‘Je kunt het beste uit twee werelden halen’ 

De overheid bezuinigt en heroverweegt haar taken. Ze laat steeds meer aan de markt over en trekt zich uit publieke sectoren terug. Aan de andere kant is de markt door de financiële crisis in diskrediet geraakt. De samenleving verwacht van de overheid hierin een sturende rol. Hybride organisaties kunnen helpen verbinding te leggen tussen markt, overheid en maatschappij. Dit vertelde dr. Philip Marcel Karré op de Landelijke Bijeenkomst van de bdKO. Karré is programmaleider van de master Urban Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij promoveerde op onderzoek naar hybride organisaties.

Volgens de onderzoeker overlappen markt, overheid en maatschappij elkaar in de praktijk veel. ‘Je hebt organisaties die niet alleen van de overheid zijn, maar ook van de markt. Dat verandert in de tijd. Sommige organisaties waren vroeger van de markt en zijn nu publiek.’ Als voorbeeld noemde hij de spoorwegen en waterleveranciers. Beide zijn als private ondernemingen begonnen, maar kwamen later in handen van de overheid.

Presentatie P.M. Karre, Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013
Presentatie P.M. Karre, Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013
Presentatie P.M. Karre, Landelijke bijeenkomst bdKO 7-11-2013

De politiek is volgens Karré niet onbetrouwbaar, maar onvoorspelbaar. Dit komt onder andere doordat de samenleving en de markt constant veranderen. De overheid moet hierop reageren. In deze omstandigheden kunnen hybride organisaties een middenweg vormen die aansluiten bij het beste uit twee werelden.

Hybride organisaties liggen bij de overheid en het publiek volgens de onderzoeker echter onder een vergrootglas. Hij illustreerde dit met de kritiek die ziekenhuizen en woningcorporaties krijgen. ‘Ook de kinderopvang heeft hiermee te maken. Hoe vaak zeggen mensen niet: u gaat toch geen geld verdienen over de rug van onze kinderen!’ Wat kunnen hybride organisaties doen tegen dit wantrouwen? De onderzoeker somde op: ‘Boek resultaat en doe wat je doet goed. Ken je stakeholders en wees open over wat je voor elk van hen bereikt. Wees geen probleem, maar een oplossing, practise what you preach en doe aan verwachtingsmanagement.’ En als laatste adviseerde hij de ruimte die je hebt optimaal te benutten.
Dit laatste riep vragen op bij de directeuren in de zaal. Na afloop van de presentatie vroegen ze Karré naar de speelruimte die je hebt als hybride organisatie. Ze toonden zich daarnaast kritisch op de overheid. Deze is volgens verschillende vragenstellers bureaucratisch en besluiteloos. De onderzoeker herkende veel hiervan, maar zei: ‘Probeer hier anders naar te kijken. Wat heb jij de overheid te bieden? Onderzoek de ruimte waarin jij kunt meebeslissen. Belangrijk is dat je hiervoor een politieke antenne hebt. Jij moet bekend zijn bij de overheid en bent een soort verbindingsofficier tussen verschillende doelgroepen. Hybride is juist goed.Je kunt het beste uit twee werelden halen.’

Voor de presentatie van Karré klik hier.
Zie ook www.hybrideorganisaties.nl.